2022 Konfirmant

Det meste av farger, teksttyper og bakgrunner kan forandres etter ønske!

Alle kort kan lages ensidig, tosidig, eller som firesiders foldekort, og også i avlange format.

Spør oss om tips til farger og skrift på eventuell tekstside!